powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


LOGOWANIE
DO CZYTELNI:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

wersja testowa
Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna » Katalog czytelni » BT-CX-1
 
Publikacja 11 z 20
 

B.Purc-Stępniak, "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, tom 1
Kliknij na ilustracji, aby ją powiększyć

B.Purc-Stępniak, "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, tom 1


Symbol: BT-CX-1

Jeden dzień [zamów dostęp]

CENA netto:41,00 zł
CENA brutto (z VAT 23%):50,43 zł

Dwa dni [zamów dostęp]

CENA netto:61,50 zł
CENA brutto (z VAT 23%):75,65 zł

Jeden tydzień (propozycja dla bibliotek) [zamów dostęp]

CENA netto:143,50 zł
CENA brutto (z VAT 23%):176,51 zł

WYDANIE:
Kraków 2012
ISBN: 978-83-7624-034-3

« wstecz

Tematem książki jest motyw lustra oznaczający duchowość człowieka. Odegrał on w malarstwie XV i XVI w. poważną rolę, a przywoływany był w ruchu odnowy życia devotio moderna. Szeroko rozumiane pojęcie lustra pozwalało szukać związku między naturą świata a naturą duszy człowieka i zapewne dlatego zostało wybrane jako spinające formalne i ideowe znaczenie dzieła, na którym oparto program tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (Muzeum Narodowe, Gdańsk). W badaniach nad tym dziełem do tej pory nie brano pod uwagę ani sposobu przygotowań rysunkowych, ani życzeń zleceniodawcy. Uwzględniano i analizowano ogólne podobieństwo Sądu Ostatecznego Memlinga do ołtarza w Beaune (Rogera van der Weydena) i rozważano portrety fundatorów. Brakowało głębszej refleksji nad zmianami w ikonografii, które dostrzegamy po szczegółowej analizie formalno-artystycznej ołtarza oraz nad sposobem rysowania i koncypowania późno średniowiecznych ołtarzy. Monografia analizuje i wyjaśnia przyczynę zamiany koncepcji, program ideowy tryptyku i rolę jaką wpisane w dzieło treści odegrały w dobie nowożytnej. Tłumaczy istotę ołtarza jako nośnika znaczeń starożytnej filozofii i mitologii w połączeniu z astrologią i alchemią, a nie tylko jej filologicznego ujęcia zgodnego z komentatorskim duchem średniowiecza, lecz potraktowania spuścizny antyku historycznie, poznawczo, użytkowo i moralnie, by zasady filozofii wyrażać własnym życiem, odwołując się do rozumu i wyobraźni. Książka odsłania osoby związane bezpośrednio z powstaniem dzieła oraz wskazuje na powiązania Memlinga z Albrechtem Dürerem i Martinem Schongauerem. Tryptyk Memlinga, ilustrując przemiany zachodzące w recepcji dziedzictwa antycznego między jego pojmowaniem przez scholastyków i humanistów, dodatkowo pokazuje jeszcze trwanie obu, co czyni go ważnym ogniwem w dziejach malarstwa europejskiego w sensie ikonologicznym. Koncepcja programowa Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga dotyczyła wymiaru ludzkiego życia, osiągnięć, rozliczeń i kondycji egzystencji w wymiarze uniwersalnym, w kontekście teologii, filozofii, mitologii, wiedzy filologicznej, hermetyczno-alchemicznej i astrologicznej oraz wybranych tekstów neoplatońskich. Wszystkie one zostały wpisane w XV wieczny schemat kompozycyjny. Zachowując i poruszając się w starej warstwie formalnej malarstwa niderlandzkiego, autorzy programu i sam malarz stworzyli tu bardzo interesujące uobecnienie myśli o czasie i przestrzeni, posługując się najprostszym stosowanym w północnej Europie językiem form symbolicznych i klasycznej sztuki pamięci. Jednak owa mnemotechniczna zasada ulega tu pod wpływem florenckiego humanizmu przeistoczeniu w kierunku hermetyzmu i filozoficznego traktowania emblematu, będąc próbą zapamiętania pojęć duchowych nadających sztuce sens autorefleksyjny. W tym leżał główny, dziś zapomniany, sens malarstwa, sztuki rozszyfrowywania w wysiłku wyobraźni przez wzmożone ćwiczenie wzroku. W ołtarzu zostają zakodowane trzy drogi życia po śmierci, odpowiadające trzem sposobom prowadzenia życia ziemskiego i trzem rodzajom wiedzy ludzkości. Struktura ołtarza została tak opracowana, by uchwycić w nim neoplatoński wymiar spojrzenia w dziedzinie ontologii, religii i szeroko rozumianego poznania.

© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry