powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (78)
BT (II)  (158)
BBnWO  (19)
KBK  (48)
Varia  (54)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

Warunki rejestracji klientów
i przechowywanie danych

O nas
Kontakt

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna

O nas

Abstract
W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce ), nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne ), sztuka (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki ) oraz dziedziny nauk teologicznych. Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy. Gwarantuje to jednolity system standardów kwalifikowania monografii do publikacji, zakładający, że - poza obowiązkowymi (bezimiennymi dla autora) recenzjami uznanych autorytetów w konkretnej dziedzinie - najistotniejsze i wymagające największej troski dzieła konsultowane są z przedstawicielami środowiska naukowego danej dyscypliny w Polsce, a bywa też niejednokrotnie, że o opinie proszone są uznane autorytety zagraniczne.
Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych, a stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji. Produkcja wydawnicza realizowana jest wedle określonych procedur od początku istnienia oficyny przez ten sam zespół kwalifikowanych redaktorów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Obecnie by jeszcze bardziej podnieść standardy etyczne Collegium Columbinum opracowało - na podstawie zasad, określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) nowe procedury, jeszcze bardziej precyzyjne. Korzystając z zawartych w Kodeksie Postępowania COPE wytycznych i w oparciu o umieszczone na stronach COPE materiały (w tym diagramy przetłumaczone na język polski przez Ewę Rozkosz i Sylwię Ufnalską), Collegium Columbinum dostosowało zasady dotyczące publikacji materiałów w czasopismach (które wydaje w sposób ciągły lub współwydaje (na przykład „Estetyka i Krytyka”, „Nowa Logopedia”, „Dialog z Tradycją”) do praktyki wydawnictw monograficznych, szczególnie w zakresie plagiatów, niepodawania źródeł czy „honorary authorship”.
Publikacje, w zależności od potrzeb, są częściowo lub całkowicie obcojęzyczne: angielskie, niemieckie, francuskie, włoskie, rosyjskie, ukraińskie. Wśród autorów książek i artykułów znajdują się wybitne nazwiska pisarzy i uczonych z dawnej i najnowszej kultury europejskiej i polskiej. Pozwala to między innymi na prowadzenie przez wydawcę globalnej dystrybucji, dzięki czemu dzieła publikowane przez Collegium Columbinum są obecne w wielu katalogach zarówno bibliotecznych (łącznie z tak globalnymi jak WorldCat), jak i naukowych (np.: Rijksmuseum Research Library, MOCAK, odpowiednie wydziały uniwersytetów krajów, z których pochodzą autorzy, bądź których dotyczą dzieła). Ta promocyjna aktywność wspomagana jest działaniami opartymi o własny, sprawdzony program dystrybucyjny umożliwiający zakup bezpośrednio ze strony wydawnictwa jak i poprzez strony wyspecjalizowanych partnerów o zasięgu globalnym ( typu Księgarnie Naukowe, PWN, Księgarnia Akademicka, eksięgarnia.pl etc.). W obrocie zagranicznym (światowym) Wydawnictwo od początku działalności przed ćwierćwieczem współpracuje z renomowana firmą Lexicon, która standardowo dostarcza każdą z naszych publikacji do europejskich i pozaeuropejskich ośrodków slawistycznych oraz regularnie do Biblioteki Kongresu USA. Skrupulatne realizowanie przez Wydawnictwo obowiązku wysyłania egzemplarza obowiązkowego oraz przesyłanie znaczącym recenzentom egzemplarzy do oceny - pozwala Collegium Columbinum utrzymywać stałe zainteresowanie swoimi publikacjami z korzyścią dla polskiego środowiska akademickiego.


Szerzej: Wydawnictwo Collegium Columbinum działa…
Wydawnictwo Collegium Columbinum działa od roku 1996, zrazu w środowisku krakowskim, z czasem zaś ogólnopolskim. Odzwierciedlając naukowe a także pozazawodowe zainteresowania swego założyciela, prof. dra hab. Wacława Waleckiego, i również inspiracje oraz wzorce zawodowe profesury krakowskiej polonistyki, prof. prof. Tadeusza Bujnickiego, Henryka Markiewicza, Stanisława Jaworskiego, Tadeusza Ulewicza i innych – stworzyło swój profil nakierowany na publikacje z zakresu szeroko rozumianej humanistyki: od filozofii, historii i historii sztuki, poprzez bibliografię i religioznawstwo po wszelkie odmiany literaturoznawcze i językoznawcze filologii polskiej i obcej.
Produkcja wydawnicza realizowana jest od początku istnienia oficyny przez ten sam zespół kwalifikowanych redaktorów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Drukując w zasadzie w kilku seriach, na przykład: Biblioteka Tradycji, Biblioteka Duchowości Europejskiej, Biblioteka Badań nad Oświeceniem, Książki bez Kantów, wreszcie Varia - ogłosiło około 360 tytułów, wśród których znajdują się opracowania źródłowe, monografie zagadnień, autorów, studia zbiorowe, przegotowywane wedle stałych wzorców edytorskich z zastrzeżeniem twórcom praw autorskich (w ostatnich trzech latach od 15 do 20 monografii), stosowaniem ujednoliconych zapisów bibliograficznych, wskazywaniem słów kluczowych itd.. Collegium Columbinum jest/było również wydawcą a czasem współzałożycielem-wydawcą kilku czasopism lub naukowych publikacji ciągłych (na przykład "Estetyka i Krytyka", "Nowa Logopedia", "Dialog z Tradycją").
Publikacje, w zależności od potrzeb, są częściowo lub całkowicie obcojęzyczne: angielskie, niemieckie, francuskie, włoskie, rosyjskie, ukraińskie. Wśród autorów książek i artykułów znajdują się wybitne nazwiska pisarzy i uczonych z dawnej i najnowszej kultury europejskiej oraz polskiej. Ograniczając się tylko do twórców monografii, warto wymienić m.in. takich uczonych jak: kilkakrotnie Дејан Ајдачић (Serbia-Ukraina), Nullo Minissi, Benedetta Craveri (Włochy), Rena A. Syska-Lamparska (USA), Ferenc Postma (Holandia), Hans-Christian Luschützky, František Vaclav Maresch, Georg Holzer, J. Doschek, Liliana Madelska, Michael Moser (Austria), Cepгей Николаев, Eлена Твердислова (Rosja), zaś z krajowych wielokrotnie Tadeusz Bujnicki, Henryk Markiewicz, Jadwiga Miszalska, Jerzy Starnawski, Dorota Samborska-Kukuć i Tadeusz Ulewicz oraz Waldemar Deluga, Stanisław Jaworski, Stanisław Karolak, Mirosław P. Kruk, Jakub Z. Lichański, Jan Okoń, Aleksander Naumow, Leszek Sosnowski, Maria Strycharska-Brzezina. Wszystkie publikacje trafiają przede wszystkim do repozytoriów i baz bibliotecznych wedle przynależności zawodowej autorów.
Oficyna często współdziała, współwydaje książki, zapraszana przez szeroką paletę partnerów, na przykład Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Artes Liberales), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Naukowa PAU/PAN w Krakowie. W zakresie publikacji obcojęzycznych partnerem jest Zespól Tłumaczy Przysięgłych "Sigillum".
Działalność wydawnictwa spotyka się z szerokim zainteresowaniem i uznaniem, czego dowodem na przykład nagroda Fundacji Kultury Polskiej za całokształt aktywności wydawniczej i wyróżnienia dla wielu spośród naszych publikacji, w tym zagraniczne, na przykład włoskie dla książki Magdaleny Wrany "Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze" (Kraków 2013). Lokalnie: kilkakrotne comiesięczne nagrody Biblioteki Kraków - Krakowskiej Książki Miesiąca. Wysoką pozycję naszych książek w środowisku naukowym potwierdzają częste zgłoszenia do druku książek, które następnie staja się podstawą wybitnych przewodów habilitacyjnych i profesorskich (P. Oczko, Miotła i krzyż, Kraków 2013). Także liczne zgłoszenia autorów z zagranicy do opublikowania ich prac w Polsce, właśnie u nas, charakteryzują rangę tego domu wydawniczego (Minissi, Holzer, Doschek, Luschützky, Maresch, Николаев, de Carlo).
Ważne decyzje wydawnicze, poza obowiązkowymi anonimowymi recenzjami uznanych autorytetów w konkretnej dziedzinie, konsultowane są z szeroką gamą przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce, w zależności od kompetencji. Na przestrzeni działalności Collegium Columbinum do tego grona należeli lub należą (niezależnie od tego, że bywali też niekiedy autorami) stali opiniodawcy m.in.: prof. prof. Andrzej Borowski, ks. Andrzej Bruździński, Zbigniew Goliński, Stanisław Koziara, Aleksander Krawczuk, Janusz Pelc, Henryk Markiewicz, Aleksander Naumow, Alina Nowicka-Jeżowa, Jerzy Starnawski Tadeusz Ulewicz. Wśród życzliwych doradców-przyjaciół oficyny, służących zawsze formalną lub nieformalną dorada są m.in. prof. prof. Anna Czabanowska-Wrobel, Agnieszka Gronek, Georg Holzer (Wiedeń), Jolanta Krzysztoforska (Wiedeń), Jarosław Ławski, Piotr Oczko, Eugenia Prokop-Janiec, Jacek Wójcicki.
Kanały dystrybucji i promocji książek oraz czasopism są standardowe: zainteresowane liczne księgarnie naukowe w Polsce (indywidualnie lub poprzez AZYMUT), Księgarnia Internetowa na portalu Oficyny (tu bardzo wiele zamówień indywidualnych: columbinum@columbinum.com.pl oraz i-ksiegarnia@columbinum.com.pl), Prenumeratorzy (głównie biblioteki), a niezależnie również oczywiście odbiorcy Egzemplarza Obowiązkowego. Stałym elementem na liście dystrybucji są biblioteki (głównie wydziałów slawistycznych) na uniwersytetach europejskich i w USA (Stanford Univesity i University of Columbia oraz dodatkowo Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych jako odbiorca praktycznie każdej pozycji wydawnictwa Collegium Columbinum, wedle zasady "minimum po jednym z każdego tytułu". Stałymi drogami promocji są również od kilkunastu lat Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie i witryna Collegium Columbinum (www.columbinum.com.pl), która w skali miesięcznej ma średnio 1 300 odsłon (w tym ok. 80% z Polski i po kilkadziesiąt wizyt z Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Włoch, Białorusi). Warto nadmienić, że portal internetowy Collegium Columbinum, poprzez zamieszczane omówienia oferowanych publikacji, pełni również rolę informacyjną na temat najważniejszych kierunków badań humanistycznych prowadzonych w Polsce (na przykład jest źródłem bibliograficznym dla kierunków slawistycznych nie tylko w Europie, ale i poza nią, jak widać z odwiedzin: z Korei Południowej, Japonii, Brazylii).
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wersje elektroniczne części publikacji trafiają do repozytoriów uczelnianych lub rozpowszechniane są w indywidualnych kopiach po wyczerpaniu nakładu papierowego.
Zespół Collegium Columbinum
Literatura
1. J. Pelc (Uniwersytet Warszawski), Serie edytorskie Collegium Columbnum redagowane przez Wacława Waleckiego, Kraków, czerwiec-październik 2003, BAROK, X/2 (20) 2003
2. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t.9, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2004, s. 21-25, t. 10, Warszawa 2007, s. 815-817
3. Żyć z pasją do książek, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, październik 2004, nr 63, s. 34-37 i 94-95
4. Litteris et Artibus Cracoviae – Dla kultury Krakowa. 1988-2008, Fundacja Kultury Polskiej, Kraków 2008, s.68, 133
5. Stare jest piękne. Z prof. dr hab. WACŁAWEM WALECKIM rozmawia Kazimierz Targosz, Miesięcznik Społeczno-kulturalny KRAKÓW, nr 5 (79), maj 2011, s. 36-37

© Collegium Columbinum '05
Strona główna | do góry