powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (81)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (72)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna

O nas


Nasza Księgarnia oraz Czytelnia dostępne również w telefonie komórkowym….

W NASZYM WYDAWNICTWIE MONOGRAFIE Z DZIEDZIN NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I TEOLOGICZNYCH OTRZYMUJĄ PODWYŻSZONĄ ILOŚĆ PUNKTÓW NP.: AUTOR MONOGRAFII-120 PKT.
Abstract
W ciągu niemal ćwierć wieku działania Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią nadal istotny wkład w rozwój dziedziny nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce ), nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne ), sztuka (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki ) oraz dziedziny nauk teologicznych. Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy. Gwarantuje to jednolity system standardów kwalifikowania monografii do publikacji, zakładający, że - poza obowiązkowymi (bezimiennymi dla autora) recenzjami uznanych autorytetów w konkretnej dziedzinie - najistotniejsze i wymagające największej troski dzieła konsultowane są dodatkowo z przedstawicielami środowiska naukowego danej dyscypliny w Polsce, a bywa też niejednokrotnie, że o opinie proszone są uznane autorytety zagraniczne.
Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych, a stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji. Produkcja wydawnicza realizowana jest wedle określonych procedur od początku istnienia oficyny przez ten sam zespół kwalifikowanych redaktorów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Obecnie, by w większym stopniu podnieść standardy etyczne, Collegium Columbinum opracowało - na podstawie zasad, określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) nowe procedury, jeszcze bardziej precyzyjne. Korzystając z zawartych w Kodeksie Postępowania COPE wytycznych i w oparciu o umieszczone na stronach COPE materiały (w tym odpowiednie diagramy), Collegium Columbinum dostosowało zasady dotyczące publikacji materiałów w czasopismach i publikacjach, które wydaje w sposób ciągły (na przykład dawniej: „Estetyka i Krytyka”, a obecnie: „Nowa Logopedia”, „Dialog z Tradycją”, "Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej") do praktyki wydawnictw monograficznych, szczególnie w zakresie plagiatów, niepodawania źródeł czy „honorary authorship”.
Publikacje, w zależności od potrzeb, są częściowo lub całkowicie obcojęzyczne: angielskie, niemieckie, francuskie, włoskie, rosyjskie, ukraińskie. Wśród autorów książek i artykułów znajdują się wybitne nazwiska pisarzy i uczonych z dawnej i najnowszej kultury europejskiej i polskiej. Pozwala to między innymi na prowadzenie przez wydawcę globalnej dystrybucji, dzięki czemu dzieła publikowane przez Collegium Columbinum są obecne w wielu katalogach zarówno bibliotecznych (łącznie z tak globalnymi jak WorldCat), jak i naukowych (np.: Rijksmuseum Research Library, MOCAK, odpowiednie wydziały uniwersytetów krajów, z których pochodzą autorzy, bądź których dotyczą dzieła). Ta promocyjna aktywność wspomagana jest działaniami opartymi o własny, sprawdzony program dystrybucyjny umożliwiający zakup bezpośrednio ze stronicy oficyny jak i poprzez stronice wyspecjalizowanych partnerów o zasięgu globalnym (typu Księgarnie Naukowe, PWN, Księgarnia Akademicka, e-księgarnia.pl etc.). W obrocie zagranicznym (światowym) Wydawnictwo od początku działalności przed ćwierćwieczem współpracuje z renomowana firmą Lexicon, która standardowo dostarcza każdą z naszych publikacji do europejskich i pozaeuropejskich ośrodków slawistycznych oraz regularnie do Biblioteki Kongresu USA. Skrupulatne realizowanie przez nas obowiązku wysyłania egzemplarza obligatoryjnego oraz przesyłanie znaczącym recenzentom egzemplarzy do oceny - pozwala Collegium Columbinum utrzymywać stałe zainteresowanie swoimi publikacjami z korzyścią dla polskiego środowiska akademickiego.
Z wielu otrzymanych pochwał i nagród, CC najwyżej ceni sobie nagrodę Fondazione Sbranti (Uniw. w Pizie) za najlepszą książkę o pol.-włoskich stos. kulturalnych (M. Wrana, Angelo Maria Durini, Poeta i polityk w purpurze, 2014, ser. BT XXXI).Szerzej: Collegium Columbinum działa…
Collegium Columbinum działa od roku 1996, zrazu w środowisku krakowskim, z czasem zaś ogólnopolskim. Odzwierciedlając naukowe a także pozazawodowe zainteresowania Redaktora Naczelnego, prof. dra hab. Wacława Waleckiego, i również inspiracje oraz wzorce zawodowe profesury krakowskiej polonistyki, prof. prof. Tadeusza Bujnickiego, Ϯ Henryka Markiewicza, Ϯ Stanisława Jaworskiego, ϮTadeusza Ulewicza i innych – stworzyło swój profil nakierowany na publikacje z zakresu szeroko rozumianej humanistyki: od filozofii, historii i historii sztuki, poprzez bibliografię i religioznawstwo po wszelkie odmiany literaturoznawcze i językoznawcze filologii polskiej i obcej.
Produkcja wydawnicza realizowana jest od początku istnienia oficyny przez ten sam zespół kwalifikowanych redaktorów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Drukując w zasadzie w kilku seriach, na przykład: Biblioteka Tradycji, Biblioteka Duchowości Europejskiej, Biblioteka Badań nad Oświeceniem, Książki bez Kantów, wreszcie Varia - ogłosiło około 390 tytułów, wśród których znajdują się opracowania źródłowe, monografie zagadnień, autorów, studia zbiorowe, przegotowywane wedle stałych wzorców edytorskich z zastrzeżeniem twórcom praw autorskich (w ostatnich trzech latach od 15 do 20 monografii), stosowaniem ujednoliconych zapisów bibliograficznych, wskazywaniem słów kluczowych itd.. Collegium Columbinum jest/było również wydawcą a czasem współzałożycielem-wydawcą kilku czasopism lub naukowych publikacji ciągłych (na przykład "Estetyka i Krytyka", "Nowa Logopedia" - osiem tomów, "Dialog z Tradycją" - osiem tomów, "Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej").
Publikacje, w zależności od potrzeb, są częściowo lub całkowicie obcojęzyczne: angielskie, niemieckie, francuskie, włoskie, rosyjskie, ukraińskie. Wśród autorów książek i artykułów znajdują się wybitne nazwiska pisarzy i uczonych z dawnej i najnowszej kultury europejskiej oraz polskiej. Ograniczając się tylko do twórców monografii, lub opracowań źródłowych i podręcznikowych warto wymienić m.in. takich uczonych jak: kilkakrotnie Дејан Ајдачић (Serbia-Ukraina), Nullo Minissi, Benedetta Craveri (Włochy), Rena A. Syska-Lamparska (USA), Ferenc Postma (Holandia), Hans-Christian Luschützky, František Vaclav Maresch, Georg Holzer, J. Doschek, Liliana Madelska, Michael Moser (Austria), Cepгей Николаев, Eлена Твердислова (Rosja), zaś z krajowych wielokrotnie Tadeusz Bujnicki, ϮHenryk Markiewicz, Jadwiga Miszalska, ϮJerzy Starnawski, Dorota Samborska-Kukuć i ϮTadeusz Ulewicz oraz Waldemar Deluga, ϮStanisław Jaworski, ϮStanisław Karolak, Mirosław P. Kruk, Jakub Z. Lichański, Jan Okoń, Aleksander Naumow, Leszek Sosnowski, Maria Strycharska-Brzezina. Wszystkie publikacje trafiają taże do repozytoriów i baz bibliotecznych wedle przynależności zawodowej autorów.
Oficyna często współdziała, współwydaje książki, zapraszana przez szeroką paletę partnerów, na przykład Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Artes Liberales), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Naukowa PAU/PAN w Krakowie. W zakresie publikacji obcojęzycznych partnerem jest Zespól Tłumaczy Przysięgłych "Sigillum".
Działalność Wydawnictwa spotyka się z szerokim zainteresowaniem i uznaniem, czego dowodem na przykład nagroda Fundacji Kultury Polskiej za całokształt aktywności wydawniczej i wyróżnienia dla wielu spośród naszych publikacji, w tym zagraniczne, na przykład włoskie dla książki Magdaleny Wrany "Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze" (Kraków 2013). Lokalnie: kilkakrotne comiesięczne nagrody Biblioteki Kraków - Krakowskiej Książki Miesiąca. Wysoką pozycję naszych książek w środowisku naukowym potwierdzają częste zgłoszenia do druku książek, które następnie staja się podstawą wybitnych przewodów habilitacyjnych i profesorskich (P. Oczko, Miotła i krzyż, Kraków 2013 i wiele innych). Także liczne zgłoszenia autorów z zagranicy do opublikowania ich prac w Polsce, właśnie u nas, charakteryzują rangę tego domu wydawniczego (Minissi, Holzer, Doschek, Luschützky, Maresch, Николаев, de Carlo).
Ważne decyzje wydawnicze, poza obowiązkowymi anonimowymi recenzjami uznanych autorytetów w konkretnej dziedzinie, konsultowane są z szeroką gamą przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce, w zależności od kompetencji. Na przestrzeni działalności Collegium Columbinum do tego grona należeli lub należą (niezależnie od tego, że bywali też niekiedy autorami) stali opiniodawcy m.in.: prof. prof. Andrzej Borowski, ks. Andrzej Bruździński, ϮZbigniew Goliński, Stanisław Koziara, Aleksander Krawczuk, ϮJanusz Pelc, ϮHenryk Markiewicz, Aleksander Naumow, Alina Nowicka-Jeżowa, ϮJerzy Starnawski ϮTadeusz Ulewicz. Wśród życzliwych doradców-przyjaciół oficyny, służących zawsze formalną lub nieformalną doradą są m.in. prof. prof. Anna Czabanowska-Wrobel, Agnieszka Gronek, Georg Holzer (Wiedeń), Jolanta Krzysztoforska (Wiedeń), Jarosław Ławski, Piotr Oczko, Eugenia Prokop-Janiec, Jacek Wójcicki.
Kanały dystrybucji i promocji książek oraz czasopism są standardowe: zainteresowane liczne księgarnie naukowe w Polsce (indywidualnie lub poprzez AZYMUT), Księgarnia Internetowa na portalu Oficyny (tu bardzo wiele zamówień indywidualnych: columbinum@columbinum.com.pl oraz i-ksiegarnia@columbinum.com.pl), Prenumeratorzy (głównie biblioteki), a niezależnie również oczywiście odbiorcy Egzemplarza Obowiązkowego. Stałym elementem na liście dystrybucji są biblioteki (głównie wydziałów slawistycznych) na uniwersytetach europejskich i w USA (Stanford Univesity i University of Columbia oraz dodatkowo Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych jako odbiorca praktycznie każdej pozycji wydawnictwa Collegium Columbinum, wedle zasady "minimum po jednym egzemplarzu z każdego tytułu". Stałymi drogami promocji są również od kilkunastu lat Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie i witryna Collegium Columbinum (www.columbinum.com.pl), która w skali miesięcznej ma średnio 1 300 odsłon (w tym ok. 80% z Polski i po kilkadziesiąt wizyt z Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Włoch, Białorusi). Warto nadmienić, że portal internetowy Collegium Columbinum, poprzez zamieszczane omówienia oferowanych publikacji, pełni również rolę informacyjną na temat najważniejszych kierunków badań humanistycznych prowadzonych w Polsce (na przykład jest źródłem bibliograficznym dla kierunków slawistycznych nie tylko w Europie, ale i poza nią, jak widać z odwiedzin: z Korei Południowej, Japonii, Brazylii).
Z wielu otrzymanych pochwał i nagród, CC najwyżej ceni sobie nagrodę Fondazione Sbranti (Uniw. w Pizie) za najlepszą książkę o pol.-włoskich stos. kulturalnych (M. Wrana, Angelo Maria Durini, Poeta i polityk w purpurze, 2014, ser. BT XXXI).

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wersje elektroniczne części publikacji trafiają do repozytoriów uczelnianych lub rozpowszechniane są w indywidualnych imiennych kopiach po wyczerpaniu nakładu papierowego.
Zespół Collegium Columbinum
Literatura
1. J. Pelc (Uniwersytet Warszawski), Serie edytorskie Collegium Columbnum redagowane przez Wacława Waleckiego, Kraków, czerwiec-październik 2003, BAROK, X/2 (20) 2003
2. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t.9, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2004, s. 21-25, t. 10, Warszawa 2007, s. 815-817
3. Żyć z pasją do książek, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, październik 2004, nr 63, s. 34-37 i 94-95
4. Litteris et Artibus Cracoviae – Dla kultury Krakowa. 1988-2008, Fundacja Kultury Polskiej, Kraków 2008, s.68, 133
5. Stare jest piękne. Z prof. dr hab. WACŁAWEM WALECKIM rozmawia Kazimierz Targosz, Miesięcznik Społeczno-kulturalny KRAKÓW, nr 5 (79), maj 2011, s. 36-37

© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry