powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (81)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (72)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna
Spis publikacji
 Nazwa   Cena netto   Cena brutto   Do koszyka 
A. Janicka, Inna Europa. Studia o publicystyce "Przeglądu Tygodniowego" (1866-1878)
47,00 zł 49,35 zł Do koszyka
M. Gołębiowski, Ojcowie Kościola i dylematy religijnosci wczesnonowożytnej
45,00 zł 47,25 zł
K. Głombiowski, Literatura polska w obiegu społecznym na Śląsku od XVI do XVIII wieku, T. I-II
120,00 zł 126,00 zł Do koszyka
Skarbiec dowcipów sprzed lat, opr. E. Stachurski (wersja elektroniczna dostępna na stronie Czytelni Collegium Columbinum)
60,00 zł 63,00 zł Do koszyka
M. Burzka-Janik, Codziennośc i metafizyka. Studia o Mickiewiczu
42,00 zł 44,10 zł Do koszyka
Polacy i Ukraińcy. Komunikacja-Dialog-Pojednanie, red. M. Melnyk
50,00 zł 52,50 zł Do koszyka
A. Gostomska, Dyskurs ze Śmiercią. Literatura i sztuka XII-XVII w. Studium przypadku, red. nauk W.Walecki
55,00 zł 57,75 zł Do koszyka
M. Krzysztofik, Biblia w twórczości Jacka Kaczmarskiego, t. I-II red. nauk. W.Walecki
60,00 zł 63,00 zł Do koszyka
T. Bujnicki, "Trylogia" w kontekstach
55,00 zł 57,75 zł Do koszyka
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VIII: Literatura, historia, język
55,00 zł 57,75 zł Do koszyka
Maljutina Н. Малютина, А. Маронь, Проблема культурной (само)идентификации героя в новейшей постсоветской драме
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
W. Łaszkiewicz, Explporing Fantasy Literature. Selected Topics
49,00 zł 51,45 zł Do koszyka
A. Chomiuk, Wokół Sienkiewicza. Listy-Biografie-Ekranizacje
46,00 zł 48,30 zł Do koszyka
A. Adamek-Świechowska, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Od intencji do tekstu
49,00 zł 51,45 zł Do koszyka
M. Melnyk, Pre-ekumenizm i konfesjonalizm. Prawosławne dążenia zjednoczeniowe w I RP (1590-1596)
55,00 zł 57,75 zł Do koszyka
B. Szargot, Io danzo l amore! Studia o włoskich librettach operowych, będących scenicznymi adaptacjami dzieł Henryka Sienkiewicza
47,00 zł 49,35 zł Do koszyka
J. Okoń, Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
65,00 zł 68,25 zł Do koszyka
D. Samborska-Kukuć, Henryk Sienkiewicz - pryzmaty czytania. Studia i szkice literackie
49,00 zł 51,45 zł Do koszyka
K. Korotkich, Ścieżki wyobraźni. O wrażliwosci i estetyce w literaturze XIX wieku
49,00 zł 51,45 zł Do koszyka
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VII: Literatura, historia, język, pod red. P. Borka i M. Olmy
55,00 zł 57,75 zł Do koszyka
Świat teatru - świat wartości. Wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni. Atti del VI Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, a cura di Alicja Paleta e Magdalena Wrana
47,25 zł 49,61 zł Do koszyka
G. Marchwiński, Kanon literacki i naród w polskim dyskursie publicznym lat 1870-1905. Konstrukcje, uwarunkowania, znaczenia
48,00 zł 50,40 zł Do koszyka
J.Z. Lichański, W poszukiwaniu najlepszych form komunikacji, czyli dlaczego wciąż jest nam potrzebna retoryka?
52,00 zł 54,60 zł Do koszyka
Libri Descripti. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Opis edycji rzadkich i unikatowych”/Maтepіaли mіжнародного науково-практичного семінару „Eкспертиза рідкісних і цінних видань”
40,00 zł 42,00 zł Do koszyka
Memuarystyka w dawnej Polsce, red. P. Borek i inni
43,00 zł 45,15 zł Do koszyka
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (stulecia XVI-XIX), t. V: Nowa perspektywa historycznoliteracka, t.VI: Nowa perspektywa historyczna i językowa
110,00 zł 115,50 zł Do koszyka
M. Ruszczyńska, Słowianie i słowianofile. O słowianofilskich dyskursach w literaturze polskiego romantyzmu
0,00 zł 0,00 zł
J. Miszalska, Z ziemi włoskiej do Polski. Przekłady z literatury wloskiej w Polsce do końca XVIII wieku
52,00 zł 54,60 zł Do koszyka
A.Włoczewska, TEATR Apollinaire`a, pod red. nauk. W. Waleckiego
52,00 zł 54,60 zł Do koszyka
P. Borek, Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce. Studia o literaturze i piśmiennictwie wieków dawnych
48,00 zł 50,40 zł Do koszyka
Ł. Zabielski, Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy
48,00 zł 50,40 zł Do koszyka
M. Bajko, Sny o Polsce i o Europie. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu pierwszej wojny światowej
47,00 zł 49,35 zł Do koszyka
O miejsce książki w historii sztuki, red. A. Gronek
62,00 zł 65,10 zł Do koszyka
Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
Savoirs et fiction dans les littératures romanes
50,00 zł 52,50 zł Do koszyka
A. Oczko, Rumuńska słowiańszczyzna. Zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
M. Puda-Blokesz, Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku)
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
Język w środowisku wiejskim. T.1: W 110 rocznicę urodzin Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, red. M. Mączyński, E. Horyń, T. 2: Gwara-społeczeństwo-kultura, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła
70,00 zł 73,50 zł Do koszyka
P. Dziadul, W oczekiwaniu na Paruzję. Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmiennictwie słowiańskim do połowy XVI w.
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
Ł. Front, Myśl religijna polskiego modernizmu i jej konteksty (Karol Ludwik Koniński)
52,00 zł 54,60 zł Do koszyka
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. t.III: Perspektywa historycznoliteracka, t. IV: Perspektywa historyczna i jezykowa, red. P. Borek, M. Olma
110,00 zł 115,50 zł Do koszyka
M. Wrana, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce (1767-1772)
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
A. Paleta, Włoskie oratorium w Polsce XVIII w. Wykonania, druki, przekłady
39,00 zł 40,95 zł Do koszyka
J. Miszalska, Tragicznych igrzysk pieśń uczy nas cnoty". Przekłady z jezyka włoskiego jako źródło polskiej dramaturgii poważnej do konca XVIII wieku
55,00 zł 57,75 zł Do koszyka
M.M. Szurek, Z dziejów polszczyzny biblijnej. Biblia Wujka (1599) a Biblia gdańska (1632). Studium komparatywne
48,00 zł 50,40 zł
J. Waligóra, Ani rytuał, ani karnawał... O interpretacji tekstu literackiego w szkole (ponadgimnazjalnej): warunki-strartegie-perspektywy
45,00 zł 47,25 zł Do koszyka
A. Miśkowiec, Między naturą a historią. Pieniny w piśmiennictwie polskim 1830-1914
48,96 zł 51,41 zł Do koszyka
P. Kołodziej, Czas na obraz. Dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1888-1999)
48,96 zł 51,41 zł Do koszyka
I. Sobina, Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego Oświecenia lat 1790-1815, red. nauk. W.Walecki
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
K. Drąg, W galicyjskim tyglu etnicznym, narodowym i społecznym (Kajetan Abgarowicz-Abgar Sołtan)
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
Libri Recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii, red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki
51,00 zł 53,55 zł Do koszyka
Ciało w futurofantastyce słowiańskiej, pod red. nauk. D. Ajdačicia i W. Waleckiego
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
P.Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji
0,00 zł 0,00 zł
D. Stanisławczyk, Twórczość dramatyczna A.K. Czartoryskiego
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
M. Strycharska-Brzezina, Ku utopii graficznej? Projekty modernizacji alfabetu polskiego od Oświecenia do Międzywojnia
51,00 zł 53,55 zł Do koszyka
J. Paruch, Zbiorowość i indywidualności. Kreacja postaci w powieściach historycznych Franciszka Rawity-Gawrońskiego, red. nauk. W. Walecki
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
M. Biesaga, Historia i retoryka. Wykład akademicki o dziejach w świetle francuskiej teorii dyskursu, red. nauk. W. Walecki
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, red. P. Borek
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
M. Niechwiej, O błędach rusińskiego obrządku, to jest Elucidarius errorum ritus Ruthenici (1501), czyli Jan z Oświęcimia wobec idei unii kościelnej z prawosławnymi Rusinami
53,04 zł 55,69 zł
U. Klatka, Wyobraźnia w czasie. O poezji Jana Brzękowskiego
35,70 zł 37,49 zł Do koszyka
SZTVKA. TWÓRCZOŚĆ. ARTYSTA. Wybór pism z filozofii ekspresji (red. L. Sosnowski)
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
B.Purc-Stępniak, "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, tom 1,2
153,00 zł 160,65 zł
E. Horyń, Słownictwo wiejskich ksiąg sądowych ziemi brzeskiej (XVI-XIX w.)
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
M. Błasiak, Dwujęzyczność i ponglish. Zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii
40,80 zł 42,84 zł
P. Borek, W służbie Klio. Studia o barokowych pisarzach "minorum gentium"
0,00 zł 0,00 zł
M.P. Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej
79,56 zł 83,54 zł
J. Miszalska, M. Gurgul, M. Surma-Gawłowska, M. Woźniak, Od Boccaccia do Eco. Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku). Bibliografia
56,10 zł 58,91 zł Do koszyka
M. Kuczyńska, Z Zachodu na Wschód. Obywatele Rzeczypospolitej na ołtarzach Cerkwi rosyjskiej
43,86 zł 46,05 zł Do koszyka
H. Markiewicz, Mowy i rozmowy
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
L. Sosnowski, Sztuka. Retoryka. Fizjognomika. Studium z filozofii ekspresji
41,82 zł 43,91 zł Do koszyka
M. Gołaszewska, T. Gołaszewski, Estetyka granicy
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
U. Wich, Poeta ludens. Problemy komunikacji literackiej i społecznej XIV-XVIII wieku
53,04 zł 55,69 zł Do koszyka
J. Piwowarski, Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushidō
51,00 zł 53,55 zł Do koszyka
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. I stulecia XV-XVII, t. II, stulecia XVIII-XIX
107,10 zł 112,46 zł Do koszyka
M. Kuleczka, Między sztuką a religią. Dramat i teatr protestancki w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg, 1550-1650) na tle mieszczańskiej kultury materialnej i duchowej
43,86 zł 46,05 zł Do koszyka
A. Tułowiecka, Słowo i obraz w heraldyce. Herbarze a quasi-herbarze
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
I. Piber, Semiotyka miejsc w późnej prozie Elizy Orzeszkowej (1890-1910) z perspektywy Heideggerowskiej filozofii przestrzeni
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
Libri Separati.Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
M.Chrabąszcz, Błędne krainy romantyków. Kreacje przestrzeni we 'wschodnich' powieściach poetyckich
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
P. Zięba, Z dziejów polskiej konwencji wydawniczej. Edytorskie koncepcje i praktyka wydawnicza Józefa Ignacego Kraszewskiego
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
S.I.Nikołajew, Polono-Rossica. Polsko-rosyjskie związki literackie w XVI-XVIII wieku. Materiały bibliograficzne
53,04 zł 55,69 zł Do koszyka
Wł.S.Reymont, Dziennik nieciągły.1887-1924, opr. B.Utkowska
51,00 zł 53,55 zł Do koszyka
D.Skwirut, Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa na tle dwudziestowiecznym
51,00 zł 53,55 zł Do koszyka
Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe
71,40 zł 74,97 zł Do koszyka
M. Strycharska-Brzezina, Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej
66,30 zł 69,62 zł Do koszyka
K. Barkowska, Janis Rainis. Pisarz łotewski i europejski
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
T.Nastulczyk, Z dziejów świadomości literackiej w Rzplitej XVII w. Przysłowia łacińskie w zbiorze Adagia Polonica Knapiusza
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
K. Bocian, Odmienne stany cielesności. Antropologia ciała w polskiej literaturze fantastyczno-naukowej
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
K. Kiszkowiak, W kręgu topiki hagiograficznej. "Żywoty świętych" Piotra Skargi
43,86 zł 46,05 zł Do koszyka
W.Deluga, Panagiotafitika. Greckie ikony i grafiki cerkiewne
58,14 zł 61,05 zł
K.Chojnicka, Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej
43,86 zł 46,05 zł Do koszyka
Ł. Front, Recepcja Williama Blake'a w twórczości Czesława Miłosza
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
E.Powązka,Poetyka wyzwolenia. Genezyjski dialog Antyku z Barokiem w twórczości Juliusza Słowackiego
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
S.J.Rittel, Katolicki dyskurs społeczny
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
D. Samborska-Kukuć, Polski Inflantczyk: Kazimierz Bujnicki (1788-1878)
76,50 zł 80,33 zł Do koszyka
W kręgu Hadziacza A.D.1658, red. P. Borek
66,30 zł 69,62 zł Do koszyka
A.Z.Nowak, Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku
43,86 zł 46,05 zł Do koszyka
J.M. Żurawska, Gałczyński i muzyka
70,38 zł 73,90 zł Do koszyka
Język w urzędach i w sądach II, red. M.T. Lizis
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
IOANNES COCHANOVIUS. Pisma łacińskie
81,60 zł 85,68 zł Do koszyka
L.Sosnowski, Uwagi o "mierze" sztuki. Ludwig Wittgenstein wobec wartości
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
L. Sosnowski, Sztuka.Historia.Teoria.Światy Arthura C.Danto
47,94 zł 50,34 zł Do koszyka
A.Górski, Pamiętniki lat mego zycia (1922-2006), opr. G. Nieć
53,55 zł 56,23 zł Do koszyka
P. Kawalec, Stanisław Przybyszewski w czeskim świecie literackim i artystycznym
41,82 zł 43,91 zł Do koszyka
E.Pilarczyk, Metamorfozy słowa. Filozofia języka Pawła Florenskiego w polskim kontekście przekładowym
41,82 zł 43,91 zł Do koszyka
W.Gruchała, Architekt prozy - Wacław Berent
41,82 zł 43,91 zł Do koszyka
K.Kainacher, Dziecko w środowisku dwujęzycznym i jego komunikacja międzykulturowa * Das Kind in einer zweisprachigen Welt und seine interkulturelle Kommunikation
47,94 zł 50,34 zł
A. Kapusta, Mitologie twarzy: Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański. Próba komparatystyki mitu
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
T.Bujnicki, Pozytywista Sienkiewicz
41,82 zł 43,91 zł Do koszyka
M.Mieszek, Intermedium polskie XVI-XVIII w. Teatry szkolne
48,96 zł 51,41 zł Do koszyka
M.Bauer, Z dziejów batalistyki polskiej. Studia nad pamiętnikami wojennymi z XVII w.
41,82 zł 43,91 zł
A.Gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza
56,10 zł 58,91 zł Do koszyka
J.Miszalska i in., Od Dantego do Fo. Bibliografia
53,55 zł 56,23 zł Do koszyka
N.Minissi, Europejski Czarnolas. Poezja łacińska Jana Kochanowskiego. La poesia latina di Jan Kochanowski, tłum.M. Bilińska, red. nauk. W. Walecki
47,12 zł 49,48 zł Do koszyka
M.T.Lizis, Tekst-Kontekst-Interpretacja. W poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka
61,20 zł 64,26 zł
A.Oleśkiewicz, Europa języków. Związki frazeologiczne o proweniencji biblijnej i antycznej w europejskiej wspólnocie słownikowej
53,55 zł 56,23 zł
M.Zagórski, Bogowie mieszkają na Palatynie.Oktawian August i jego program ideowy w "Metamorfozach" Owidiusza
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
J.Waligóra, Proza Tadeusza Różewicza, red. W. Walecki
40,80 zł 42,84 zł
A.Rucińska, O wielkości narodowego dziedzictwa (S.Kostka Potocki)
38,56 zł 40,49 zł Do koszyka
J.Trzcińska-Rosik, Mowa rzeczy."Głosy" przedmiotów w pol.prozie socrealistycznej
47,12 zł 49,48 zł Do koszyka
J. Hańderek, Czas i spotkanie. Wokół koncepcji czasu Emmanuela Levinasa
39,63 zł 41,61 zł Do koszyka
L. Zinkow, Nad Wisłą, nad Nilem...
46,92 zł 49,27 zł
T.Ulewicz, Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego, red. nauk. W.Walecki
53,55 zł 56,23 zł Do koszyka
T. Ulewicz, Sarmacja, red.nauk. W.Walecki
53,55 zł 56,23 zł Do koszyka
G.Nieć, Jakub Szymkiewicz: "Szlachcic na łopacie" - satyryczny reporter "Wiadomości Brukowych"
44,98 zł 47,23 zł Do koszyka
Język w urzędach i w sądach, red. M.T. Lizisowa
46,05 zł 48,35 zł Do koszyka
A.Wilkoń, Arcydzieła liryki staropolskiej
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, t.1-2
107,10 zł 112,46 zł Do koszyka
R.Jakubėnas, Prasa Wielkiego Księstawa Litewskiego w II poł. XVIII wieku
48,96 zł 51,41 zł
Arma Cosacica. Poezja okolicznościowa o wojnie polsko-kozackiej 1648-1649 (opr. P.Borek)
40,17 zł 42,18 zł Do koszyka
I.Warzecha,Tradycja Mickiewiczowska w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
D.Kukuć, Kartka z dziejów kultury polskiej na Wileńszczyźnie. Życie i działalność Januarego Filipowicza
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
Ł.Winczura, Hetman hetmanów. Jan Amor Tarnowski
53,04 zł 55,69 zł
A.Biernacki, Aleksander Przezdziecki
39,78 zł 41,77 zł
L.Madelska, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny
67,32 zł 70,69 zł Do koszyka
Peregrynacja Jana Heidensteina przez Belgię,Francję i Włochy (opr. Z.Pietrzyk, tłum.A.Golik-Prus)
45,90 zł 48,20 zł
1543: Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego (opr. W.Urban i A.Zajda)
46,92 zł 49,27 zł Do koszyka
K.Koehler,Domek szlachecki w literaturze polskiej epoki klasycznej
0,00 zł 0,00 zł
I.Fedorowicz, W służbie ziemi ojczystej.Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego (red. M.T.Lizisowa)
0,00 zł 0,00 zł
A.Wojtylak-Heszen,Tragedia późnoantyczna "Christus patiens"
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
Acta maleficorum Wisniciae (opr.W.Uruszczak)
53,55 zł 56,23 zł
Gałczyński po latach (red. J.Żurawska)
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
D.Samborska-Kukuć, Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza. Jan Onoszko, poeta przełomu XVIII i XIX wieku
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
I.Chrzanowski, Historia literatury polskiej, t.2 (opr. W.Walecki)
54,06 zł 56,76 zł Do koszyka
Traduzione e dialogo tra le nazioni
33,66 zł 35,34 zł Do koszyka
S.Jaworski, Zakręty i przełomy. Szkice o literaturze XX wieku
33,66 zł 35,34 zł Do koszyka
A.Zakrzewski, Stanisława Leszczyńskiego "Idea wiecznego pokoju"
39,78 zł 41,77 zł Do koszyka
Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej (opr. W.Deluga)
46,92 zł 49,27 zł Do koszyka
K.Bujnicki, Pamiętniki 1795-1875
37,74 zł 39,63 zł
G.Holzer, Rekonstruowanie języków niepoświadczonych
33,66 zł 35,34 zł Do koszyka
P.Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach
35,70 zł 37,49 zł
Oblicza fenomenologii
32,64 zł 34,27 zł Do koszyka
Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku
32,64 zł 34,27 zł Do koszyka
J.Krzysztoforska-Doschek, Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej
30,60 zł 32,13 zł
Lebensgalerie von Alexander von Humboldt (opr. W.Walecki)
27,54 zł 28,92 zł Do koszyka
Aleksander von Humboldt słucha * Chopina Alexander von Humboldt hört Chopin (opr. W.Walecki)
20,40 zł 21,42 zł Do koszyka
J.Starnawski, Polska w Europie (red. W.Walecki)
45,90 zł 48,20 zł
Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Dawne i nowe wzorce duchowości
33,66 zł 35,34 zł Do koszyka
T.Ulewicz, Z kultury duchowej polskiego średniowiecza
46,92 zł 49,27 zł Do koszyka
J.T.Józefowicz, Lwów utrapiony in anno 1704 (opr. P.Borek)
32,64 zł 34,27 zł Do koszyka
M.Krzysztofik, Od Biblii do literatury
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
A.Naumow, Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
A.I.Wójcik, Wolność i władza
32,64 zł 34,27 zł Do koszyka
T.Bujnicki, Szkice wileńskie
45,90 zł 48,20 zł Do koszyka
P.Borek, Szlakami dawnej Ukrainy
32,64 zł 34,27 zł
Świat Michała Bałuckiego (red.T.Budrewicz)
40,80 zł 42,84 zł
A.Nowak, Świat człowieka. Znak.Wartość.Sztuka
40,80 zł 42,84 zł Do koszyka
W.Walecki, Z duchem w rozmawianiu. Szesnastowieczna proza polska
30,60 zł 32,13 zł Do koszyka
© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry