powrót do STRONY GŁÓWNEJ

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (77)
BT (II)  (154)
BBnWO  (18)
KBK  (46)
Varia  (46)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

Warunki rejestracji klientów
i przechowywanie danych

Kontakt

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna

Regulamin Księgarni Internetowej, warunki przechowywania danych, rejestracji klientów oraz korzystania z Czytelni


KSIĘGARNIA INTERNETOWA
1. Zamówienia książek w księgarni internetowej można dokonywać:
A. bezpośrednio, wskazując wybraną książkę poprzez naciśnięcia opcji „kupuję” oraz następnie podanie danych zamawiającego i adresu wysyłki, jeśli któryś z nich jest inny niż dane do faktury (następnym krokiem jest dokonanie przedpłaty jednym ze wskazanych w systemie sposobów, po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu zamówienia wraz z uwidocznionym numerem konta bankowego)
B. poprzez zalogowanie się do systemu i przeprowadzenie wyżej opisanych operacji rejestracyjnych; wersja z logowaniem jest obowiązkowa dla instytucji, które chcą korzystać z cen hurtowych; po zalogowaniu się, Administrator Systemu powiadamia drogą elektroniczną, czy życzenie uzyskania cen hurtowych zostało uwzględnione (ogólna zasada mówi o tym, że ceny hurtowe można uzyskać przy zamawianiu większej ilości tego samego tytułu publikacji, lub jeśli książki zamawiane są w celu dalszej odsprzedaży) i czy konieczne jest dokonywanie przedpłaty
C. koszty przesyłki książek na terenie Polski dla odbiorców indywidualnych z zasady ponosi Wydawnictwo, chyba że oddzielnie powiadomi wcześniej zamawiającego o wysokości kwoty przesyłki koniecznej do dodatkowego pokrycia (na przykład przesyłki kurierskiej); k o s z t y p a k o w a n i a i p r z e s y ł k i d l a i n s t y t u c j i przy zamówieniu poniżej 5 egzemplarzy (w tym różnych tytułów łącznie) dopisywane są jako pozycja do faktury według cen "ekonomicznych" Poczty Polskiej.
D. każdy zakup kwitowany jest wystawieniem faktury dołączonej do przesyłki, bez względu na to, czy kupujący żądał wystawienia faktury
E. zamówienia indywidualne osób fizycznych realizowane są w najbliższym możliwym terminie po zaksięgowaniu otrzymanej przedpłaty, a wysyłka potwierdzana jest kolejnym listem elektronicznym.
2. W drodze wyjątku przyjmowane są zamówienia osób fizycznych lub instytucji kierowane do Wydawnictwa bezpośrednio drogą elektroniczną, faksową, telefoniczną, tradycyjną pocztową.
3. Zamawiający proszeni są o kontrolowanie w trakcie składania zamówienia, czy wybrany tytuł jest dostępny (np. czy posiada aktywny klawisz „kupuję”).
4. Jeśli w zamawianej książce stwierdzony zostanie defekt, podlega ona zwrotowi i wymianie w Wydawnictwie, chyba że jej nakład został wyczerpany, wówczas następuje zwrot wpłaconej kwoty.
5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie w transporcie książki prawidłowo opakowanej do wysyłki.
6. Wydawnictwo nie przyjmuje zwrotów zamawianych książek ani żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie z usług księgarni zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania księgarni.
9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie księgarni, wprowadzania nowych tytułów do oferty, wycofywania książek z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
10. Wydawnictwo Collegium Columbinum Wacław Walecki S.J. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w Księgarni zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Administratorem i odpowiedzialnym za ochronę danych identyfikacyjnych instytucji oraz danych personalnych osób korzystających z naszej Księgarni Internetowej i Czytelni Internetowej jest COLLEGIUM COLUMBINUM WACŁAW WALECKI S.J. z siedzibą w Krakowie, 31-831, Fatimska 10.
Wydawnictwo zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez system internetowy Księgarni wyłącznie w celu realizacji zamówień i mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych i danych firmy, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami System naszej Księgarni Internetowej wykorzystuje tzw. ciasteczka, co wymaga zgody osoby korzystającej z Księgarni.
Ciasteczka są wykorzystywane do:
1. Zbierania informacji przez usługę google analytics
2. Obsługi sesji umożliwiającej przejście procesu zamówienia
3. Logowania powracających klientów
4. Zapamiętania informacji o zgodzie na ich użycie

CZYTELNIA INTERNETOWA
Zasady korzystania z naszej Czytelni Internetowej podane zostaną z chwila jej uruchomienia.

© Collegium Columbinum '05
Strona główna | do góry