powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (81)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (73)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna » Katalog » BT (II) » BT CLXIII
 
Publikacja 11 z 173 w serii: BT (II)
 

Maljutina Н. Малютина, А. Маронь, Проблема культурной (само)идентификации  героя в новейшей постсоветской драме
Kliknij na ilustracji, aby ją powiększyć

Maljutina Н. Малютина, А. Маронь, Проблема культурной (само)идентификации героя в новейшей постсоветской драме


Symbol: BT CLXIII
CENA netto: 45,00 zł
CENA brutto (z VAT 5%): 47,25 zł

WYDANIE:
Kraków 2019
ISBN: 978-83-7624-182-1 978-83-65696-28-1

« wstecz

Современная драма представляет собой необыкновенно интересное явление, которое в то же время требует особых усилий не только от зрителей/читателей, но и от исследователей. Это сязано не только с тем фактом, что современный литературный процесс – это процесс открытый, изобилующий новыми текстами, разнообразными авторскими позициями, инерпретациями, нередко исключающими друг друга. По тем же причинам русскоязычная драматургия, которая в настоящее время пользуется огромным успехом не только на отечественной, но и на международной сцене, пока не стала объектом целостного и синте-тического научного исследования, несмотря на значительное количество работ на эту тему.

Вместе с тем специфика современной российской драмы, которая стремится к трансгрессии, преодолению границ и условностей, модификации или даже деконструкции традиционных драматических элементов, оригинальности на разных уровнях текстовой организации требуют от исследователя применения обширных интерпретационных навыков, а также соответствующего методологического аппарата.

Из реценции кандидата наук Елены Курант

***

Dramat współczesny jest zagadnieniem niezwykle ciekawym, ale również wymagającym zarówno wobec jego badaczy, jak i wobec odbiorców. I to nie tylko ze względu na fakt, iż współczesny proces literacki jest procesem otwartym, obfitującym wciąż w nowe postawy, nowe utwory, wzajemnie wykluczające się interpretacje. Z tych samych powodów dramaturgia rosyjskojęzyczna, która w chwili obecnej odnosi spektakularne sukcesy nie tylko na scenie rodzimej, ale również i międzynarodowej nie doczekała się jeszcze całościowego i syntetycznego usystematyzowania naukowego, pomimo istnienia wielu opracowań z tego zakresu.

Jednocześnie specyfika współczesnego dramatu rosyjskiego, który dąży do transgresji, przekraczania granic i konwencji, modyfikacji czy dekonstrukcji tradycyjnych wyznaczników dramatu, oryginalności na rożnych poziomach organizacji tekstu wymagają od badacza szeroko zakrojonych umiejętności interpretacyjnych oraz sięgnięcia po odpowiednie narzędzia metodologiczne.

Z recenzji dr Eleny Kurant
© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry