powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (79)
BT (II)  (172)
BBnWO  (19)
KBK  (49)
Varia  (68)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna » Katalog » Varia » Varia 55
 
Publikacja 2 z 68 w serii: Varia
 

Dialog z Tradycją T. IX Językowe świadectwo przemian społecznych i kulturowych
Kliknij na ilustracji, aby ją powiększyć

Dialog z Tradycją T. IX Językowe świadectwo przemian społecznych i kulturowych


Symbol: Varia 55
CENA netto: 95,00 zł
CENA brutto (z VAT 5%): 99,75 zł

WYDANIE:
Kraków 2021
ISBN: 978-83-7624-163-0

« wstecz

Słowo od Redakcji
Z wielką radością oddajemy do Państwa rąk kolejny – IX tom serii ,,Dialog z Tradycją”.
Tom ten ma charakter jubileuszowy, łączy się bowiem z dziesiątą rocznicą powstania projektu badawczego powstałego z inicjatywy Pracowników Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kiedy to podjęto inicjatywę naukowych spotkań i publikacji poświęconych zagadnieniu miejsca i roli tradycji w wielorakich obszarach współczesnej komunikacji. W ramach szerokiego projektu powstało dotychczas osiem tomów serii. Dwa pierwsze opracowania miały zróżnicowaną tematycznie formułę, kolejne edycje zostały sprofilowane wokół wybranej problematyki: języka – komunikacji – kultury (tom III i IV), językowego dziedzictwa kultury materialnej (tom V), dawnej i współczesnej kultury funeralnej (tom VI i VII) oraz dziedzictwa antycznego i biblijnego (tom VIII).
Niniejszy, IX tom serii „Dialog z Tradycją”, postanowiliśmy poświęcić naukowej refleksji nad językowymi świadectwami przemian społeczno-kulturowych, zarówno w dawnej, jak i współczesnej polszczyźnie. Naszą propozycję tematyczną podjęło 31 badaczy z różnych ośrodków naukowych, którzy nadesłali łącznie 29 artykułów zróżnicowanych pod względem szczegółowego przedmiotu badań i przyjętej perspektywy opisu.
Autorzy artykułów bliższemu oglądowi poddali m.in. różne aspekty przeobrażeń w terytorialnych odmianach polszczyzny: Beata Ziajka omówiła elementy stałe i zmienne w komunikacji międzypokoleniowej mieszkańców wsi, Anna Kostecka-Sadowa – przemiany językowe i kulturowe na pograniczu polsko-ukraińskim, Maciej Rak – zmiany we frazematyce gwarowej widzianej poprzez modele ludowego obrazu świata, Kazimierz Sikora – formuły pożegnań używane na wsi, a Renata Kucharzyk – wykorzystywanie gwary do agresji słownej na forach internetowych. W kilku tekstach omówiono leksykę odzwierciedlającą treści związane z kulturą ludową: Monika Buława przedmiotem analizy uczyniła gwarowe nazwy chorób, Ilona Kulak – ludowe nazwy roślin motywowane właści¬wościami leczniczymi, Helena Grochola-Szczepanek – nazwy elementów tradycyjnego stroju spiskiego, Barbara Grabka – leksykę związaną z wybranymi zwyczajami i obrzędami okresu Wielkanocy.
Autorzy części artykułów poświęcili swoje teksty rozmaitym elementom polszczyzny ogólnej w kontekście przemian kulturowych: dziejom 10 Słowo od Redakcji
nazw żeńskich (Ewa Woźniak), zmianom fonetycznym w okresie powojennym (Halina Kurek), używaniu wulgaryzmów w komunikacji publicznej ( Jadwiga Kowalikowa), formułom zamykającym listy elektroniczne (Anna Piechnik), poszukiwaniom stylu neutralnego płciowo w ofertach pracy (Małgorzata Szajbel-Keck), postrzeganiu trzeciej płci w publikatorach prawicowo-konserwatywnych (Magdalena Wojtyńska-Nowotka).
Część Autorów skupiła się na przeobrażeniach zasobu leksykalnego polszczyzny odzwierciedlających przemiany społeczne i kulturowe: w tym aspekcie nowe słownictwo omówił Włodzimierz Wysoczański, a kolokacje – Joanna Szerszunowicz. Problematykę związaną z rejestracją i leksyko¬graficznym opisem zmian językowych omówił natomiast Piotr Żmigrodzki na przykładzie Wielkiego słownika języka polskiego PAN oraz (w dwóch tekstach) zespół Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego: Agata Hącia, Katarzyna Kłosińska, Jarosław Łachnik, Barbara Pędzich.
Niektóre teksty dotyczą polszczyzny używanej w mediach: Piotr Fliciński przyjrzał się przemianom w języku tzw. czwartej władzy, a Anna Pilińska zajęła się słowotwórczymi sposobami wartościowania polityków. Magdalena Zofia Feret opisała tendencje we współczesnym przekładzie tytułów filmowych.
Kilka artykułów poświęcono rozmaitym aspektom dawnej polszczyzny: germanizmom w historycznym słownictwie górnictwa solnego (Ewa Horyń), nazywaniu aktu śmierci w dziewiętnastowiecznych inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach w Podolu (Olena Havryliuk), porównaniom w języku osobniczym poety Wincentego Byrskiego (Marceli Olma), nazwom elementów wyposażenia turysty górskiego na początku XX wieku (Agnieszka Jurczyńska-Kłosok).
Przedmiotem opisu uczyniono także przeobrażenia w zasobie onimicznym polszczyzny: Andrzej S. Feret i Magdalena Zofia Feret zanalizowali nazwy gdyńskich ulic w czasie II wojny światowej, Tomasz Jelonek omówił natomiast zmiany we współczesnym nazewnictwie wiejskich sklepów.
Prezentowane w niniejszym tomie artykuły ukazują zatem nie tylko różnorodność językowych świadectw przemian społecznych i kulturowych, ale także wielość możliwych ujęć tej problematyki. Mamy nadzieję, że monografia, którą oddajemy do Państwa rąk, będzie także inspiracją do dalszych poszukiwań i badań w tym zakresie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom, którzy zechcieli współtworzyć niniejszą monografię. Wyrazy wdzięczności kierujemy również
w stronę Recenzentów za trud, jaki wnieśli w ostateczny kształt publikacji.
Ewa Młynarczyk
Ewa Horyń
© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry