powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (81)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (73)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna » Katalog » BT (II) » BT CLXXIV
Publikacja 1 z 173 w serii: BT (II)
 

A. Janicka, Inna Europa. Studia o publicystyce "Przeglądu Tygodniowego" (1866-1878)
Kliknij na ilustracji, aby ją powiększyć

A. Janicka, Inna Europa. Studia o publicystyce "Przeglądu Tygodniowego" (1866-1878)


Symbol: BT CLXXIV
CENA netto: 47,00 zł
CENA brutto (z VAT 5%): 49,35 zł

WYDANIE:
Kraków 2023
ISBN: 978-83-2624-220-0

« wstecz

Książka wyrasta z badań nad literaturą i, szerzej, kulturą doby pozytywizmu, prowadzonych w oparciu o materiały źródłowe, takie jak: prasa, korespondencja, pierwodruki czy archiwalia rękopiśmienne. Wywód kupiła się na publicystyce „Przeglądu Tygodniowego” – pisma klu-czowego dla środowiska pozytywistów warszawskich, którego rola, zwłaszcza w początkach jego działalności, w kształtowaniu postaw i poglądów społeczno-literackich polskiego społe-czeństwa drugiej połowy XIX wieku jest bezdyskusyjna. Zaprezentowane rozpoznania doty-czą publicystyki „Przeglądu Tygodniowego” pochodzącej z lat 1866-1876, choć zakres oma-wianego w pracy materiału, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę odwołania kontekstowe, wy-kracza poza przyjęte ramy czasowe i co warto od razu podkreślić, nie tylko poszerza perspek-tywę badawczą, ale i otwiera pole do dalszych badań nad podjętymi zagadnieniami.
Rozważania zostały osadzone w kontekście badań nad historią społeczno-polityczną i kulturową XIX wieku, dawnych, jak i prowadzonych współcześnie, i to nie tylko polskich. To książka erudycyjna, poruszająca, a miejscami wręcz onieśmielająca bogactwem szczegółów i interpretacji tekstów, które przy pobieżnej lekturze mogą wydawać się jedynie płodami dziennikarskiego obowiązku, a jednak – jak się okazuje – dla wprawnego oka kryją w sobie nieprzebrane głębie znaczeń, kontekstów, dopowiedzeń.
Opracowano na podstawie recenzji
dr hab. Renaty Stachury-Lupy, prof. UP

Dotychczasowa literatura przedmiotu podkreśla zafascynowanie pozytywistów warszawskich Europą Zachodnią jako autorytetem cywilizacyjnym. Ta książka uświadamia, iż byli oni go-towi szukać innych wzorców poza Anglią, Francją czy Niemcami. Ich zainteresowanie Bał-kanami oraz ziemiami na wschód od Królestwa Polskiego nie wynikało jedynie z antropolo-gicznej chęci poznania świata. W przypadku publicystyki bałkańskiej czytelnik mógł nabrać świadomości o międzynarodowej grze interesów i o tzw. Realpolitik. Publicystyka poświęcona temu obszarowi analizowała kondycję cywilizacyjną tych ziem. Zarówno jeden jak i drugi obszar geograficzny był przykładem świadomego lub podświadomego przekonania publicy-stów „młodej prasy”, iż Europa, rozumiana w sensie cywilizacyjnym , ulega zmianie. Staje się inną Europą. Europą, w której pewne części traktowane dotąd jako peryferie, stają się jej integralną częścią. Co więcej, jest to jedna z najważniejszych i oryginalnych tez pracy, że już w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku, pozytywiści warszawscy przewidywali, iż kształt Europy będzie decydował się na jej wschodnich i południowych przestrzeniach.
Praca oparta jest na szerokim materiale źródłowym. Książka udowadnia, iż narracja nie tylko „wsłuchuje” się w źródła jako podstawę badawczą ale przede wszystkim je „słyszy”. Materiał źródłowy uzupełniony jest bogatą literaturą o interdyscyplinarnym charakterze. Nie budzi wątpliwości logiczno-merytoryczna konstrukcja pracy, jest spójna i podporządkowana myśli przewodniej.
Opracowano na podstawie recenzji
dra hab. Grzegorza Markiewicza, prof. UŁ
© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry