powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (81)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (73)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna » Katalog » Varia » Varia 72
 
Publikacja 2 z 73 w serii: Varia
 

N. Maliutina H.Малютина, Коммуникативные  ресурсы  новейшей  драматургии  русскоязычных  авторов
Kliknij na ilustracji, aby ją powiększyć

N. Maliutina H.Малютина, Коммуникативные ресурсы новейшей драматургии русскоязычных авторов


Symbol: Varia 72
CENA netto: 65,00 zł
CENA brutto (z VAT 5%): 68,25 zł

WYDANIE:
Kraków 2023
ISBN: 978-83-7624-224-8

« wstecz


Natalia Maliutina – dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Slawistka: ukrainistka i rusycystka, badaczka dramatu XIX-XXI stulecia, nowych zjawisk w dramacie w aspekcie identyfikacji kulturowej. Autorka sześciu monografii, w tym: Проблема культурной (само)идентификации героя в новейшей постсоветской драме: переформатировка (współautorstwo z Anną Maroń), Kraków 2019, Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku (Toruń 2020), Перформативнi практики: досвiд осмислення (z Iryną Nechytaluk), Оdessa 2021. Zainteresowanie poetyką współczesnego dramatu łączy ze studiami nad eksperymentami we współczesnym teatrze. W pracach z ostatnich lat skupia się na poetyce wypowiedzi, praktykach głosowych we współczesnym dramacie, słuchowiskach radiowych. Współorganizatorka licznych międzynarodowych konferencji naukowych, m.in. pięciu sesji z cyklu Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe (Białystok – Odessa, 2013-2019).


Recenzowana praca zawiera wiele ciekawych, trafnych i nowatorskich spostrzeżeń dotyczących zarówno formy, jak i treści najnowszego dramatu rosyjskojęzycznego. Porusza aktualne w dramatologii współczesnej zagadnienia. Dokonano w niej pierwszych klasyfikacji najnowszych utworów dramaturgicznych z określonego punktu widzenia, otwierając tym samym drogę do dalszych ich penetracji.
Odnotować należy z podziwem, że Autorka książki zgromadziła nadzwyczaj bogatą literaturę krytyczną, zwłaszcza teoretycznoliteracką i profesjonalnie się nią posłużyła w swoich badaniach. Książka nie budzi więc zastrzeżeń merytorycznych.
Z recenzji prof. dr hab. Haliny Mazurek (UŚ, Katowice)


Przedłożona do zaopiniowania monografia pt. Коммуникативные ресурсы новейшей драматургии русскоязычных авторов zawiera omówienie współczesnej rosyjskojęzycznej dramaturgii z perspektywy procesów i strategii komunikacyjnych. Zarówno wybór materiału egzemplifikacyjnego, jak i przyjęcie perspektywy komunikacyjnej należy uznać za posunięcia słuszne, pozwalające, z jednej strony, wprowadzić do obiegu naukowego nowopowstałe teksty literackie, często nie poddawane wcześniej szerszemu oglądowi naukowemu, oraz – po drugie, zastosować wobec nich nowoczesne interdyscyplinarne instrumentarium badawcze. Książka wyrosła z trzech źródeł: analizy wybranych – bardzo licznych – utworów dramaturgicznych, refleksji teoretycznej nad komunikacją, która posłużyła za podbudowę metodologiczną, oraz oglądu wydarzeń teatralnych, który stał się jednym z kontekstów interpretacyjnych. Obecność tej ostatniej tematyki – wzmianki o wystawieniach scenicznych, festiwalach i konkursach – nie zmienia ogólnego profilu pracy, mianowicie wpisywania się w dyscyplinę literaturoznawstwo, chociaż może zainteresować ona także przedstawicieli nauki o kulturze, głównie teatrologów.
Z recenzji dr hab. Magdaleny Dąbrowskiej, prof. UW (Warszawa)

© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry