powrót do STRONY GŁÓWNEJ W ciągu niemal ćwierć wieku działania Wydawnictwo Collegium Columbinum publikuje monografie naukowe, które stanowiły zawsze i stanowią istotny wkład w rozwój dziedziny
  • nauk humanistycznych (głównie filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i sztuce),
  • nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, administracji i politykach Publicznych, nauki socjologiczne, psychologia, prawo kanoniczne),
  • sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)
  • oraz dziedziny nauk teologicznych.
Wydawnictwo kieruje się wartością naukową publikowanych monografii i dba, by prezentowały one najwyższy poziom naukowy.
Więcej

STRONA GŁÓWNA


BT (I)  (80)
BT (II)  (173)
BBnWO  (19)
KBK  (50)
Varia  (71)
Bibl. Duchowości Europejskiej  (2)

PRIVATISSIMA


...jest pusty

 
Wpisz poszukiwane słowo lub jego fragment, aby odnaleźć publikację

ROZSZERZONE
WYSZUKIWANIE

LOGOWANIE
DLA ODBIORCÓW
HURTOWYCH:
Adres e-mail:
Hasło:


Nie pamiętasz hasła?

Nowe konto hurtownika
(rejestracja)
Collegium Columbinum
31-831 Kraków
ul. Fatimska 10
NIP: 678-312-12-71

tel./fax: +48 12 641 42 54
kom.: +48 601 444 567
email: napisz do nas

 

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
Strona główna » Katalog » BT (II) » BT-CX
 
Publikacja 65 z 173 w serii: BT (II)
 

B.Purc-Stępniak, "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, tom 1,2
Kliknij na ilustracji, aby ją powiększyć B.Purc-Stępniak, "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, tom 1,2

B.Purc-Stępniak, "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, tom 1,2


Symbol: BT-CX
CENA netto: 153,00 zł
CENA brutto (z VAT 5%): 160,65 zł

WYDANIE:
Kraków 2012
ISBN: 978-83-7624-034-3, 978-83-7624-038-1
DODATKOWE INFORMACJE:
Uwaga: przy wyborze książki w wersji z twardą oprawą należy do ceny każdego tomu dodać 10,50 PLN w stosunku do sumy, którą podaje system i wpłacić kwotę łączną, a w zamówieniu poinformować o tej opcji.

« wstecz

PUBLIKACJA DOSTĘPNA W NASZEJ CZYTELNI

Tematem książki jest motyw lustra oznaczający duchowość człowieka. Odegrał on w malarstwie XV i XVI w. poważną rolę, a przywoływany był w ruchu odnowy życia devotio moderna. Szeroko rozumiane pojęcie lustra pozwalało szukać związku między naturą świata a naturą duszy człowieka i zapewne dlatego zostało wybrane jako spinające formalne i ideowe znaczenie dzieła, na którym oparto program tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (Muzeum Narodowe, Gdańsk).
W badaniach nad tym dziełem do tej pory nie brano pod uwagę ani sposobu przygotowań rysunkowych, ani życzeń zleceniodawcy. Uwzględniano i analizowano ogólne podobieństwo Sądu Ostatecznego Memlinga do ołtarza w Beaune (Rogera van der Weydena) i rozważano portrety fundatorów. Brakowało głębszej refleksji nad zmianami w ikonografii, które dostrzegamy po szczegółowej analizie formalno-artystycznej ołtarza oraz nad sposobem rysowania i koncypowania późno średniowiecznych ołtarzy.
Monografia analizuje i wyjaśnia przyczynę zamiany koncepcji, program ideowy tryptyku i rolę jaką wpisane w dzieło treści odegrały w dobie nowożytnej. Tłumaczy istotę ołtarza jako nośnika znaczeń starożytnej filozofii i mitologii w połączeniu z astrologią i alchemią, a nie tylko jej filologicznego ujęcia zgodnego z komentatorskim duchem średniowiecza, lecz potraktowania spuścizny antyku historycznie, poznawczo, użytkowo i moralnie, by zasady filozofii wyrażać własnym życiem, odwołując się do rozumu i wyobraźni. Książka odsłania osoby związane bezpośrednio z powstaniem dzieła oraz wskazuje na powiązania Memlinga z Albrechtem Dürerem i Martinem Schongauerem.
Tryptyk Memlinga, ilustrując przemiany zachodzące w recepcji dziedzictwa antycznego między jego pojmowaniem przez scholastyków i humanistów, dodatkowo pokazuje jeszcze trwanie obu, co czyni go ważnym ogniwem w dziejach malarstwa europejskiego w sensie ikonologicznym.
Koncepcja programowa Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga dotyczyła wymiaru ludzkiego życia, osiągnięć, rozliczeń i kondycji egzystencji w wymiarze uniwersalnym, w kontekście teologii, filozofii, mitologii, wiedzy filologicznej, hermetyczno-alchemicznej i astrologicznej oraz wybranych tekstów neoplatońskich. Wszystkie one zostały wpisane w XV wieczny schemat kompozycyjny. Zachowując i poruszając się w starej warstwie formalnej malarstwa niderlandzkiego, autorzy programu i sam malarz stworzyli tu bardzo interesujące uobecnienie myśli o czasie i przestrzeni, posługując się najprostszym stosowanym w północnej Europie językiem form symbolicznych i klasycznej sztuki pamięci. Jednak owa mnemotechniczna zasada ulega tu pod wpływem florenckiego humanizmu przeistoczeniu w kierunku hermetyzmu i filozoficznego traktowania emblematu, będąc próbą zapamiętania pojęć duchowych nadających sztuce sens autorefleksyjny. W tym leżał główny, dziś zapomniany, sens malarstwa, sztuki rozszyfrowywania w wysiłku wyobraźni przez wzmożone ćwiczenie wzroku.
W ołtarzu zostają zakodowane trzy drogi życia po śmierci, odpowiadające trzem sposobom prowadzenia życia ziemskiego i trzem rodzajom wiedzy ludzkości. Struktura ołtarza została tak opracowana, by uchwycić w nim neoplatoński wymiar spojrzenia w dziedzinie ontologii, religii i szeroko rozumianego poznania.


© Collegium Columbinum
2005-2022

Strona główna | do góry